www.martaocenia.pl

1. O NAS

Właścicielem www.martaocenia.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest WENDT SM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 7831811839, z siedzibą pod adresem: ul. Rynek 20/4 (63-400) Ostrów Wielkopolski, adres poczty elektronicznej: martaocenia@gmail.com („Administrator”). Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego określa działania podejmowane przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych udostępnionych przez podmioty danych, informując jednocześnie o procedurze postępowania z danymi osobowymi, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców danych. Polityka ma na celu realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO oraz innych przepisów prawa polskiego.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem, dla określonych celów, oraz były adekwatne i przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. Polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę zależą od działań Usługobiorcy w Serwisie Internetowym. Dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu:

 • Zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • Prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych,
 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora,
 • Obsługi reklamacji i roszczeń.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Nazwa Organizacji współpracującej,
 • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. usługi księgowe i prawne.

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis Internetowy. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w celach:

 • Realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu,
 • Dostosowywania zawartości strony do preferencji Usługobiorcy,
 • Prowadzenia anonimowych statystyk.

Standardowo większość przeglądarek internetowych akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik może określić warunki korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies są dostępne w działach pomocy przeglądarek internetowych.

Administrator korzysta z usług Google Analytics, Google AdWords oraz FaceBook Pixel do anonimowego przetwarzania danych w celu generowania statystyk oraz dostosowywania reklamy.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Podmiot danych może realizować swoje prawa za pomocą formularza dostępnego na stronie: [link]. Prawa te obejmują:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca może kontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Rynek 20/4 (63-400) Ostrów Wielkopolski, adres poczty elektronicznej: martaocenia@gmail.com.